sortvis.org


sorting algorithm visualisation

insertionsort

code

def insertionsort(lst):
  for i in range(1, len(lst)):
    for j in range(i):
      if lst[i] < lst[j]:
        x = lst.pop(i)
        lst.insert(j, x)
        lst.log()

List order is sampled for visualisation whenever lst.log() is called.

Copyright 2010 Aldo Cortesi